Nadrzędna kategoria: ROOT Opublikowano: niedziela, 23 październik 2011
Składy Samorządów Klasowych w roku szkolnym 2015/2016
 
Skład Samorządów Klasowych: klasy I
 
I A
Daria Soliwoda - przewodnicząca
Piotr Trętowski - zastępca
Klaudia Olkowska - skarbnik
 
I B
Wiktor Rudnicki - przewodnicząca
Tomasz Mężykowski - zastępca
Maja Krajewska- skarbnik
 
I C
Wojciech Kuszmider - przewodniczący
Karolina Tabaka - zastępca
Wiktoria Kujtkowska - skarbnik
 
Skład Samorządów Klasowych : klasy II
 
II A
Sandra Polusik - przewodnicząca
Bartosz Mazur - zastępca
Rafał Wójcik - skarbnik
 
II B
Radosław Orzechowski - przewodniczący
Szymon Rozicki - zastępca
Izabela Kuchta - skarbnik
 
II C
Kinga Leszczak - przewodnicząca
Joanna Polewaczyk - zastępca
Monika Stoll - skarbnik
 
Skład Samorządów Klasowych : klasy III
 
III A
Szymon Chrzanowski - przewodniczący
Sebastian Samsel - zastępca
Katarzyna Czopek - skarbnik
 
III B
Justyna Brzuzy - przewodnicząca
Gabriela Romanik - zastępca
Natalia Okoniewska - skarbnik
 
III C
Weronika Szymczak - przewodnicząca
Karolina Burchacka - zastępca
Daria Szydlik - skarbnik
Wiktoria Gutowska
 
Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016
 
Julia Kopyś - przewodnicząca
Julia Babiel - zastępca
Krzysztof Kalinowski - skarbnik
Diana Knizia
Aleksandra Lubera
Weronika Szymczak