Pedagog szkolny

Nadrzędna kategoria: Pedagog szkolny
Opublikowano: niedziela, 18 maj 2014

 INFORMACJE PEDAGOGA DLA UCZNIÓW KLAS III

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

 

 11 maja - 22 czerwca 2015r.-składanie podań

o 24 czerwca-przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej (np. oddziały  dwujęzyczne, oddziały sportowe),

do 30 czerwca do godz. 14.00 -składanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego.

3 lipca
do godz. 14.00- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły ponadgimnazjalnej,

do 7 lipca do godz. 14.00- potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa  ukończenia gimnazjum i zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego,

do 8 lipca do godz. 14.00- ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół lub informacji o wolnych miejscach,

od 9 lipca do 28 sierpnia 2015- postępowanie uzupełniające do typów szkół , które dysponują wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 kandydat  może uzyskać maksymalnie 200 punktów.


 Egzamin gimnazjalny - max 100 pkt

 1. Część  humanistyczna:

 a) z zakresu języka polskiego -20 punktów.

 b) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie- 20 punktów,

 2. Część matematyczno-przyrodnicza :

 a) z zakresu matematyki- 20 punktów.

 b) z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii,  geografii,  fizyki   i  chemii) -20 punktów,

 3. Część -język obcy nowożytny- 20 punktów.

II.Oceny  z języka polskiego i trzech innych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  (max 72 pkt)

1) ocena z języka polskiego- maksymalnie 18 punktów

ocena 6- 18 pkt,ocena 5- 15 pkt,  ocena 4- 12 pkt 
ocena 3- 9 pkt, ocena 2- 6 pkt

 2) oceny z trzech innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez komisje rekrutacyjną  - maksymalnie 54 punkty.

 
 III . Inne osiągnięcia  kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 a) uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem - 6 punktów.

 b) uzyskanie do dwóch tytułów laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty (6 punktów za jeden tytuł) maksymalnie 12 punktów,

 c) zajęcie miejsca uznanego za wysokie- zawodach (konkursach) wiedzy organizowanych na szczeblu  ogólnopolskim (miejsca 1-5)lub wojewódzkim (miejsca 1-3)jedno osiągniecie 2 punkty oraz  na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3 jedno osiągniecie 1 punkt) - maksymalnie 3 punkty

 d) w konkursach artystycznych na wspomnianych szczeblach- 2 punkty

 e) w zawodach sportowych  na wspomnianych szczeblach -2 punkty

 f) zachowanie wzorowe - l punkt,

 g) aktywność na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu - 2 punkty.

 

Życzę powodzenia i przyjęcia do wymarzonej przez Was szkoły.