Nadrzędna kategoria: ROOT Opublikowano: piątek, 26 luty 2016

Drodzy uczniowie klas III

Nieuchronnie zbliża się czas wyborów- szkoły, zawodu, przyszłości. Przed Wami ważna decyzja. Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu wspomogą Was - w domu : rodzice, a w szkole: doradca zawodowy p. Jolanta Łomiak , wychowawca oraz pedagog szkolny p. Monika Gójska.

Szkolny doradca zawodowy mgr Jolanta Łomiak serdecznie zaprasza uczniów i ich rodziców na indywidualne konsultacje i porady (po wcześniejszym umówieniu się).

W naszej szkole realizujemy doradztwo zawodowe na zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach przedmiotowych i wychowawczych, w trakcie rozmów indywidualnych.

 

Prosimy o zapoznanie się z prezentacjami zamieszczonymi poniżej:

?Doradztwo zawodowe dla uczniów? -  zobacz prezentację

?Zastanów się zanim zdecydujesz? ? zobacz prezentację

?Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich" ? zobacz prezentację 

 

Zapraszamy również do wykonania kilku testów:

1. Dr Phil?s Test  - pobierz

2. Czy umiesz zdawać ?   - pobierz

 

Zapoznajcie się z kartami kariery. Ćwiczenia z tej karty pomogą ustalić Wasze preferencje, wybór szkoły i wybór zawodu.

Jeśli masz wątpliwości, pytania zgłoś się do doradcy zawodowego

Karty kariery do pobrania - kliknij tutaj 

TRZECIOKLASIŚCI ? WAŻNA WIADOMOŚĆ !!!

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

 

Rozporządzenie znajduje się na stronie SEJMU RP w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP) pod hasłem ?oświata i wychowanie?

 

http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasO&passName=o%C5%9Bwia ta%20i%20wychowanie

 

Zarządzenie kuratorium oświaty - pobierz

 

Dodatkowe informacje o egzaminie gimnazjalnym oraz szkołach dostępne są na specjalnych stronach internetowych:

 

www.cke.edu.pl, www.oke.waw.pl, www.edukacja.warszawa.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.perspektywy.pl, www.gimnazjum.kujon.net, www.egzamin-gimnazjalny.pl

 

Konkursy

Regulamin Szkolnego Konkursu na broszurę (folder)
 
?Zawód przyszłości?

Cele konkursu:

- Uświadomienie uczniom sposobów zdobywania informacji o zawodach.

- Umożliwienie uczniom dokładniejszego uświadomienia sobie obrazu idealnej dla nich pracy i swoich preferencji zawodowych.

- Zapoznanie ich z różnorodnością zawodów, uświadomienie zmiennego zapotrzebowania na zawody w czasie zanikania jednych i pojawiania się innych zawodów.

- Kształcenie umiejętności używania technologii informacyjnej

 

Uczestnicy:

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Publicznego Gimnazjum w Dźwierzutach

 

Sposób przeprowadzenia konkursu

1. Uczniowie przygotowują broszury (foldery) indywidualnie.  Prace przygotowują w formie elektronicznej w dowolnym programie komputerowym. Mogą korzystać z porad nauczycieli Informatyki lub doradcy zawodowego.

2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez  Komisję Konkursową.

3. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Autorzy prac zwycięskich z Informatyki otrzymają ocenę celującą oraz nagrodę rzeczową.

 

Terminy:

- Oddanie prac przez uczniów doradcy zawodowemu p. Jolancie Łomiak: do 01.04.2016 r.

- Ocena prac przez Komisję Konkursową:  do 04.04.2016 r.

- Ogłoszenie wyników konkursu: 6.04.2016 r.

 

Kryteria oceny:

1. Prace powinny być wykonane  w formie elektronicznej w dowolnym programie komputerowym.

2. Ocenie podlega oryginalność przedstawienia tematu i zawartość merytoryczna.

3. Praca powinna zawierać charakterystykę zawodu wg schematu:

- Warunki pracy

- Wymagane wykształcenie

- Wymagane cechy psychologiczno ?fizyczne i zdrowotne

- Perspektywy pracy -szczególnie w najbliższej okolicy

4. Opisywany zawód ma należeć do grupy zawodów przyszłości.

5. Wyżej cenione są prace w całości autorskie, tzn. zawierające  własne teksty, zdjęcia.