SPOTKANIE Z KURATOREM SĄDOWYM 27stycznia 2016

Nadrzędna kategoria: ROOT Opublikowano: środa, 27 styczeń 2016

 SPOTKANIE Z KURATOREM SĄDOWYM

 

W  dniu 27.11.2015r w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego
w Szczytnie.

                                 Celem spotkania było uświadomienie młodzieży potrzeby przestrzegania prawa, poznanie podstawowych aktów prawnych stanowiących o przestrzeganiu prawa, szczególnie została zwrócona uwaga
na odpowiedzialność prawną nieletnich po ukończeniu przez nich trzynastego roku życia.

                                 Kurator nawiązał do życia codziennego uczniów i na konkretnych przykładach omawiał skutki
i następstwa łamania ustalonych norm postępowania. Wywiązała się dyskusja i uczniowie  poruszali nurtujące ich kwestie. Interesowali się przede wszystkim konsekwencjami prawnymi nieprzestrzegania norm szkolnych. Najczęściej wymieniane były problemy związane ze spóźnianiem się na lekcje, wagarami, niszczeniem mienia szkoły i własności innych osób czy stosowania przemocy fizycznej. Była to okazja aby nawiązać do podstawowych dokumentów, publikacji określających prawa i obowiązki ucznia, z jakimi uczniowie spotkali się do tej pory. Są to między innymi: Statut, Program Wychowawczy, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, Konwencja o Prawach Dziecka, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Przypomniano uczniom, że w szkole dokumentem zawierającym ich prawa i obowiązki jest statut szkoły, który jest dostępny zarówno dla nich jak i rodziców.

Spotkanie zorganizowała p. Monika Gójska- pedagog.